A BKV teherszállításáról I.

              


Talán sokan nem is sejtik, hogy a BKV, amely egy személyszállító vállalat, árufuvarozással is foglalkozott egykoron. A HÉV és a villamos ágazat is jelentős teherforgalmat bonyolított le, jelen összeállítás most ez utóbbival foglalkozik részletesebben.


Ún. rostaljszállító tehervonat az Akna utcai lerakótelepen. A BKV tulajdonú pőrekocsikon a pályák felújításánál a zúzottkő ágyazat átrostálásakor keletkezett szennyeződéseket ("rostalj") ilyen módon juttatták el a lerakóba.

Tehervonat az Alkotás utcában a Déli pályaudvar mellett a MÁV összekötővágányon. A menet a Déli pályaudvarról a Kisrókus utcában található Ganz Villamossági gyárat szolgálta ki. A tartálykocsiban transzformátor-olajat, vagy az ipartelep fűtésére szolgáló pakurát szállították.


Villamos mozdonyok
   
   

Az árufuvarozás céljára a villamosvasutak villamos tehermozdonyokat (ún "Mukikat") alkalmaztak. Ezek egy része a nagyvasúti teherkocsik továbbítása miatt nagyvasúti sarokütközőkkel volt felszerelve.


A 7061-es muki Ferencváros kocsiszínben 2006-ban

BVV-muki jellegrajza

A 7080-as mozdony az Állatkerti úton 1957-ben

Egykoron a villamosvasút hatalmas teherforgalmat bonyolított le. Ennek megfelelően számos tehermozdonnyal rendelkezett. Mára a legtöbbet selejtezték, de még mindig 6 tehermozdony állományban van.
Két videó a selejtezésről: Mukik szétvágása a roncstelepen, 7064-es a roncstelepen. A filmeket Lakatos József készítette.

Áttekintő táblázat a villamosvasúti tehermozdonyokról
A szürkével ábrázolt járművek már nincsenek állományban. A képek megtekintéséhez kattintson a pályaszámra (ahol léteznek).
Megnevezés*
Pályaszám
Honos telep
Gyártási év
Jellemző
Selejtezve/
Állományból törölve
Megjegyzés
Motoros teherkocsi
7000

1902.
sínszállító
1949.
1949-ben Debrecenbe került
új pályaszáma: DHV 201. 1959-ben selejtezték
Motoros fedett teherkocsi
7002

1904.
MÁV ütközős
1958.
1958-ban a HÉV-hez került 2007-es pályaszámon
Motoros fedett teherkocsi 7003

1904.
MÁV ütközős
1958.
1958-ban a HÉV-hez került 2008-as pályaszámon
Motoros fedett teherkocsi 7004
Miskolc
1904.
MÁV ütközős
1960.
1960-ban Miskolcra került, új pályaszáma: M4
1990-ben selejtezték
Motoros fedett teherkocsi 7005
Vágóhíd
1898.Motoros fedett teherkocsi 7006
Füzesi főműhely
1898.Motoros fedett teherkocsi 7007
Miskolc
1904.

1955.
1955-ben Miskolcra került, új pályaszáma: M3
1973-ban selejtezték
Villamos mozdony
7020
Fogas
1910.
"béka"
1960-as évek vége

Muki
7030
Ferencváros
1926.

1995.11.01.

Muki
7031
Debrecen
1926.
MÁV ütközős

Debrecenbe került, ahol a 204-es psz-ot kapta
Muki 7032

1926.
sínfékes


Muki 7033
Ferencváros
1926.
sínfékes

még állományban! Metró reklámmal
Muki 7034
Ferencváros
1926.
sínfékes
1995.11.01.

Muki
7035
Ferencváros
1926.

1995.11.01.

Muki
7036

1926.Muki 7037

1926.
MÁV ütközős


Muki 7038
Ferencváros
1926.
sínfékes

még állományban! Metró reklámmal
Muki 7039
Ferencváros
1926.


még állományban!
Muki 7040
Ferencváros
1926.


még állományban!
Muki 7041

1926.
MÁV ütközős


Muki 7042

1926.
MÁV ütközős


Muki 7043
Ferencváros
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.

Muki 7044
Angyalföld
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.

Muki 7045
Zugló
1926.
sínfékes,
kis MÁV ütközős

még állományban!
Muki 7046
Angyalföld
1926.
MÁV ütközős

Muki 7047
Ferencváros
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.

Muki 7048

1926.
MÁV ütközős

Muki 7049
Angyalföld
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.

Muki 7050
Ferencváros
1926.
MÁV ütközős

Muki 7051
Angyalföld
1926.
MÁV ütközős

Muki 7052
Ferencváros
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.

Muki 7053
Ferencváros
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.

Muki 7054
Budafok
1926.
MÁV ütközős

Muki 7060
Szentendre múzeum
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.
felújítva, kiállítva
Muki 7061
Ferencváros
1926.
MÁV ütközős
még állományban!
Muki 7062
Angyalföld
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.

Muki 7063
Angyalföld
1926.
MÁV ütközős

Muki 7064
Ferencváros
1926.
MÁV ütközős
A Sörgyárnál a roncstelep kapujában félreállítva
Villamos mozdony
7080
Angyalföld
1957.

1983.12.31.

Villamos mozdony 7200
Debrecen
1896.
"béka"
1951.
1951-ben Debrecenbe került 203-as psz-on
Villamos mozdony 7201
Szeged
1896.
"béka"
1951.
1951-ben Szegedre került, ahol az M II psz-ot kapta
1968-ban selejtezték
Villamos mozdony 7202

1902.
"béka"
1950-es években

Villamos mozdony 7203
Angyalföld
1902.
"béka"
1960-as évek vége

Muki
7205
Angyalföld
1914.

1980-as évek

Muki
7206
Angyalföld
1914.

1980-as évek

Villamos mozdony 7210
Angyalföld
1917.
"BÚR bivaly"
1981.07.01.
1981-ben HÉV állományba került
és 2005-ös psz-ot kapott
Villamos mozdony 7211
Budafok
1917.
"BÚR bivaly"
1970-es évek
HÉV állományba került
és 2006-os pályaszámot kapott
Villamos mozdony 7300
Fogas
1900.
"béka"

felújítva, kiállítva Szentendrén a múzeumban
Villamos mozdony 7301
Debrecen
1900.
"béka"
1943.
1943-ban Nagyváradra került,
1961-ben selejtezték
Villamos mozdony 7302
Füzesi főműhely
1900.
"béka"
1974.

Villamos mozdony 7303
Ferencváros
1901.
"béka"
1950-es évek vége

* A motoros fedett teherkocsi, villamosmozdony, muki, stb. rokon értelmű kifejezések. Csak azért vannak megkülönböztetve, hogy a tehermozdonyok eltérő jellegére utaljanak.

A jelenleg is állományban lévő, belső szállítási feladatokat ellátó 7033, 7038-7040 és 7061 pszú-mozdonyok Ferencváros kocsiszínbe, a 7045 pszú pedig Zugló kocsiszínbe van állomásítva.

A legelterjedtebb (7020-7053-as) mozdonyok főbb műszaki jellemzői
Megengedett legnagyobb sebesség:
30 km/h
Legkisebb bejárható pályaívsugár:
16 m
Mozdony teljes hossza (sarokütközők között):
7.400 mm
Mozdony teljes hossza (vonókészülék):
7.170 mm
Mozdony szélessége:
2.080 mm
Mozdony magassága:
3.355 mm
Tengelytáv:
3.000 mm
Kerékátmérő:
850 mm
Padlómagasság:
1.046 mm
Mozdony tömege:
11.450 kg
Raksúly:
4.000 kg
Motorteljesítmény:
2*55 LE

A mozdony közvetlen kapcsolású, mindkét tengelye hajtott. Üzemi féke Böcker rendszerű légfék, mely a kerekekre ható tuskós féket működteti. A villamos ellenállásféke csak kiegészítő jellegű. Rögzítésre kerekes kézifék szolgál. A mozdonyon nincs akkumulátor és segédfeszültség, minden segédüzemi elektromos berendezése (légsürítő, külső-belső világítás) 600 V-os főáramkörű.


A mozdony belső tere a vezetőállással. A vezetőállás
itt szó szerint értendő: a mozdonyt ugyanis állva vezetik

Balra a homokszóró és a vezérlő kontroller

Fent a világítási kapcsolók, a túláramkapcsoló
és a sínfékkar. Lent a kerekes kézifék

A vezetőállás berendezései balról jobbra: bal oldalon a homokszóró tartály és nyílás, kontroller és irányváltó-kapcsoló. Középen a légfék kezelőszelepe, a pályacsengő, sugárvető kapcsoló és ellenőrzőizzója, fent a világítási kapcsolók, túláramkapcsoló és sínfékkapcsoló (sínfékes jármű esetén), jobbra a kerekes kézifék karja és az áramszedőkötél.


Belső és külső szállítás

A teherszállításon belül megkülönböztethetünk belső és külső szállítást. A belső szállítás (vagy "rezsi" szállítás) a BKV saját céljából, saját eszközökkel (kocsiparkkal) végzett anyag vagy eszköz szállítása. A külső szállítás pedig szerződés alapján, külső fuvaroztató felek (gyárak, ipartelepek) megbízásából a nagyvasútra/-ról történő nagyvasúti teherkocsi-továbbítást jelentett. A két típust megkülönböztették még "kisteher" és "nagyteher" néven is.

 Belső szállítás

A belső szállítás során általában üzemképtelen járműveket, forgóvázakat, saját "lábukon" vagy különféle anyagokat, alkatrészeket (zúzottkő, sín, áramszedő, stb.) teherkocsikon továbbítanak. Ugyan az utóbbi időben a közúti szállítási mód - a BKV-n belül is - mindinkább átveszi a vasúti szállítás szerepét, mégis mind a mai napig megmaradtak azok a szállítási feladatok, melyek egyszerűbben, vagy olcsóbban oldhatók meg a villamosvágányokon.

Üzemképtelen járművek szállítása

Az 1049-es pszú "sörvillamos" elszállítása
a Móricz Zsigmond körtérről

Kisföldalatti szállítása Zuglóban

UV szállítás az Okt. 23. utcában

Selejtezett kocsik szállítása a Visegrádi utcában

T5C5K villamosok szállítása a főműhelybe

Pótkocsik szállítása a Gubacsi úton

Múzeumi járművek átszállítása Zugló kocsiszínbe

UV szállítás a Salgótarjáni úton

Balesetben sérült járművek elszállítása a Skálánál

Roncs kocsi továbbítása az Őrháznál

A Lőrinci ikerkocsi a Fehér út felé halad

Útban a felújítás felé a Könyves Kálmán krt-on

Az üzemképtelen járműveket a szállítás során két muki közé sorozzák. Ennek több oka is van. Egyrészt így tudják biztosítani a megfelelő vonóerőt, másrészt a hátsó muki szerelvényszakadás esetén biztosít, harmadrészt pedig így tudják megoldani az irányváltást, hogy mindig legyen elöl egy vezetett jármű. Ez egy tipikusan olyan feladat, amit közúton sokkal bonyolultabb lenne lebonyolítani, és nincs is értelme. A továbbított járműveknek mindazonáltal futóképesnek kell lenniük, és összecsatolhatónak egymással, illetve a mozdonyokkal.

Forgóvázak szállítása

Forgóvázak szállítása a Moszkva téren

A '70-es években a Gellért téren

Az Örs vezér terén a 13-as villamos hurokvágányán

A forgóvázak a villamosok azon egyetlen "alkatrészei", melyek továbbítása sínen egyszerűbb, mint közúton. Ezek ugyanis "saját lábukon" vontathatók, illetve tolhatók.

Teherkocsik

Végül következnek azok az anyagok és alkatrészek, melyek szállításához teherkocsik szolgálnak. A villamosvasút korábbi jelentős teherkocsiállománya szinte teljes mértékig selejtezésre került. Napjainkban már csak a következő teherkocsik tartoznak a BKV állományába:

Megnevezés
Pályaszám
Honos telep
Gyártási év
Jellemző
lowry
8300
Ferencváros
1890.
Metró reklám
lowry
8330
Ferencváros
1890.

sínszállító
8335
Ferencváros
1889.
A-B sínszállító*
lowry
8609
Ferencváros
1889.

lowry
8610
Ferencváros
1889.

lowry
8625
Ferencváros
1890.
volt Metró reklám
sínszállító
8925
Ferencváros
1890.
A-B sínszállító*
* A sínszállító kocsi a régi erdei vasutakon használt truck-hoz hasonló rakoncás forgóváz-pár, mely egy pályaszám alatt fut, és ahol a két forgóváz A-val és B-vel van megkülönböztetve. A forgózsámolyok egymástól távol is elhelyezhetők, ahogy azt a rájuk fektetett sínszálak hossza megkívánja.
Sínek szállítása

Sínszállítás a Nagyvárad téren

Üres sínszállító szerelvény az Angyal utcában

Sínek lerakodása a Szilágyi Erzsébet fasorban

A síneket elsősorban oda éri meg a villamosvasúton továbbítani, ahol nyitott vágányú pályarészek vannak és közúton nem, vagy nehezen megközelíthetők.

Egyéb alkatrészek, anyagok szállítása

Munkában a Gellért tér átépítésén

Tehervonat a Hermina úton

Kábelszállítás a Baross téren

Tehervonat az Üllői út-Ecseri út kereszteződésében

Áramszedőszállítás az Irinyi József utcában

Üres tehervonat a Bartók Béla úton

Tehermenet a Nagykörúton

Áramszedőszállítás az Őrháznál

Tehervonat a Baross utcában

Üres teherszerelvény a Nyugati téren

Sitt rakodása lowry-ra Kelenföld kocsiszínben

Kábelszállító szerelvény a János kórháznál

A teherkocsikon általában megtalálható a légfék (kivéve a sínszállító kocsikat), így a mukival összecsatolva az egész szerelvény fékezhető légfékkel.

Végezetül következzen egy kakukktojás. A villamos teherjárművek egy olyan felhasználása, mely egyáltalán nem tartozik a teherszállítás profiljába.

Egyéb   
A Metró hírújság reklámozása céljából 1999-ben két tehermozdonyt és egy lowryt teljes felületű hirdetéssel láttak el. Ez a szerelvény járta a várost, és a forgalmasabb csomópontokban volt félreállítva (a képeken a Móricz Zsigmond körtéren és a Baross téren). Az átfestett járművek a mai napig zöld színűek, de a fenti összeállításban már nem közlekednek.

Iparvágányok I.


Récsei autóbusz üzemegység, balra az iparvágánnyal

Gázolajszállító BKV tartálykocsi

A BKV Hámán Kató utcai telephelyének helyszínrajza

A belső teherszállítás általában a BKV telephelyei között történik. Ezek a telephelyek többségükben a különféle kocsiszínek, főműhelyek - amikkel egy külön rész foglalkozik. Kisebb részben azonban egyéb telephelyek, illetve BKV iparvágányok a lehetséges célpontok. Jelen fejezet ez utóbbiakkal foglalkozik kicsit részletesebben. Korábban a BKV iparvágányok száma jelentős volt, mára ezek megszűntek.
A megkülönböztetés a "telephelyi vágányok" és az "iparvágány" kategóriák közt nem mindig egyértelmű. Jelen feldolgozásban a fennmaradt iparvágány-kimutatásokat tekintettem irányadónak.

A villamosvasút belső iparvágányai négy nagyobb csoportba sorolhatók: erőművek, garázsok, raktárak, egyéb telephelyek kiszolgálói.

Áttekintő térkép az iparvágányokról.

Erőművek
Hajdanán a villamosvasút a villamosenergiát nem az elektromos művektől vásárolta, hanem saját áramfejlesztő telepein maga állította elő. Ezek a vállalat saját tulajdonában lévő erőművek általában széntüzelésűek voltak. A vállalat belső szállításának részét képezte a tüzelőanyag erőművekbe juttatása.
Ilyen erőművek voltak:
-a Budafoki erőmű
-a Damjanich utcai erőmű
-a Kertész utcai telep
-a Pálffy telep
-a Révész utcai erőmű

A vállalat saját áramfejlesztése az 1930-as években megszűnt, az iparvágányok egy részét más célokra még sokszor évtizedekig megtartottál. Mára ez a szállítási forma a hozzá tartozó iparvágányokkal teljesen megszűnt.

Garázsok
Az autóbusz ágazat a második világháborút követően jelentős fejlődésnek indult. Az egyre-másra létesülő és bővülő autóbuszgarázsokban végezték többek közt az autóbuszok üzemanyaggal való feltöltését. Ehhez a szükséges gázolajat kezdetben iparvágányokon tartálykocsikban juttatták el. Ilyen garázsok voltak:
-Fürst
-Récsei

Mára ez a szállítási forma is teljes egészében megszűnt, a gázolajat közúton, kamionokkal szállítják.

Raktárak
A villamosvasút anyagok és eszközök nagyobb mennyiségű tárolására különféle raktárakat tartott fenn. Ezek feltöltése, és az anyagok szétosztása részben szintén a villamosvasúti belső szállítás feladata volt. Ilyen raktárak:
-02-es raktár
-12-es raktár

Ezek közül a 02-es raktár a BKV legtovább fennmaradt ilyen létesítménye, vagy a kimutatások szerint "iparvágánya".

Egyéb telephelyek
A fenti három kategória egyikébe sem kifejezetten sorolható telephelyek kerültek ebbe a kategóriába. Név szerint:
- Akna utcai lerakótelep
- Ferencváros kocsiszín műhelyvágánya
- Ferencváros telep iparvágány-hálózata (felsővezeték telep)
- Földalatti Vasút Vállalat (metróépítés) iparvágányai (Lágymányos, Szent Isván tér, Széna tér, Vérmező)
- Hámán Kató utcai kábeltelep

Kapcsolódó link: Németh Zoltán Ádám - Iparvágányok

Fotók: Benda György, Fejes Balázs, Geoffrey Tribe, Hajtó Bálint, Hamster, Markója Szilárd, Szigeti Dániel, Szilva Péter Ernő, Tim Boric és ismeretlen szerzők
Járműgrafikák: Gondos Árpád, Hajtó Bálint és Iván Zoltán

Folytatás

Vissza az elejére Vissza az iparvágányokhoz
Vissza a kezdőlapra